Om mig

Föda.NU

FÖR ER SOM VÄNTAR BARN

Föda.NU erbjuder profylaxutbildningar och stödsamtal enligt den framgångsrika metoden Föda utan rädsla


ninni stålhammar legitimerad barnmorska håller kurser inom samlevnad profylax samt sex och samlevnad

Ninni Stålhammar, legitimerad barnmorska och kliniskt verksam inom förlossningsvården. Har även arbetat inom mödravård, eftervård samt ungdomsmottagning


Har även en sexologisk utbildning och driver företaget Samleva Sex- och samlevnadsmottagning.  


"För mig är det viktigt att den födande kvinnan med partner upplever både trygghet och stöd under både graviditet och förlossning. Genom stöd och trygghet skapas en positiv förlossningsupplevelse och en bra start på föräldraskapet"

ORD OM MIG

Sandra, 2 barn

- Ninni är en trygg, tydlig och varm barnmorska. Hon har varit ett fantastiskt stöd och hon har hjälpt mig att slappna av och lyssna på min kropp genom båda mina barns förlossningar. Ninni har hjälp mig och min man att få två ovärderliga upplevelser vid våra barns födelser. Det bästa stödet man kan tänka sig.

Kalle, 2 barn

Ninni gjorde mig som blivande pappa delaktig under fölossningen. Jag kände mig viktig i processen och kände att jag kunde tillföra även om jag inte stod i centrum. Ninni är en grym barnmorska. 

Verksamheten är registerad och godkänd som vårdgivare hos IVO Inspektionen för Vård och Omsorg.

Verksamheten omfattas av Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, som syftar till att främja en hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. 


Patientförsäkring finns tecknad hos Folksam.